Menu Close

Kasutajatingimused

Müügitingimused

Koorekiht OÜ e-poe müügitingimused

Seisuga 01.04.2020

 

  1. ÜLDSÄTTED

1.1. Käesolevad Koorekiht OÜ-i e-poe (edaspidi: Müüja) müügitingimused (edaspidi: tingimused) kehtivad e-poest ostmisel internetiaadressilt www.koorekiht.ee. Toodete müüja on Koorekiht OÜ (edaspidi: müüja), aadress Tartu maakond, Tartu vald, Kärkna küla, Savikoja, 60513, registrikood 12788186, tel 56683833 , e-posti aadress info@koorekiht.ee. Tingimustega reguleeritakse õigussuhteid, mis tekivad Koorekiht OÜ e-poest (müüja) ja toodete ostja (edaspidi: klient) vahel.

1.2. Müüjal on õigus ühepoolselt tingimusi muuta ja täiendada, avaldades uued tingimused internetiaadressil www.koorekiht.ee. Kui klient esitab tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohalduvad tellimuse esitamise ajal kehtinud tingimused.

1.3. Kliendil on võimalik enne tellimuse esitamist tingimused salvestada ja printida.

1.4. Klient nõustub Koorekiht e-poest tellimuse kinnitamisega tingimustes sätestatuga.

  1. TELLIMUSE ESITAMINE

2.1. Tellimusi saab Koorekiht OÜ epoes  esitada kas  kliendina sisse logides, anonüümse kliendina või ärikliendina.

2.2. Klient valib e-poest  välja soovitud toote/tooted ja lisab tellimusse.

2.3. Klient valib tellimuse üleandmise viisi ja koha (tingimuste punkt 4).

2.4. Klient kinnitab tellimuse ja tasub kogu tellimuse eest müüja poolt pakutud maksekeskkondades. Klient kontrollib enne tasumist, et tellimuses kajastatud tooted, kogused ja hinnad vastavad kliendi tegelikule soovile.

2.5. Tellimuse ja makse kättesaamise kohta saadab müüja kliendile automaatse e-kirja.

2.6. Müüja alustab tellimuse täitmist kui klient on tellimuse kinnitanud ja tasunud kogu tellimuse eest. Pärast tellimuse komplekteerimist saadetakse kliendile e-posti teel arve-saateleht. Kui arve-saatelehel esineb vigu (mittesoovitud kaubad, kogused vmt), tuleb kohe ühendust võtta klienditeenindusega e-posti või telefoni teel.

2.7. Toodete hoiustamiseks ja transportimiseks kasutatakse jaheruume ja jaheautosid. Juhul, kui klient tellib Koorekihi e-poest kohapeal valmistatavaid tooteid (eelkõige pagaritooted), tuleb arvestada, et ka neid tooteid hoitakse pärast komplekteerimist jahetoodetele mõeldud tingimustes, mistõttu jõuavad need kliendini jahutatult.

2.8. Müüjal on õigus määrata toodetele vähim ja suurim kaal/kogus, mida kliendil on võimalik tellida.

2.9. Müüjal on õigus loobuda tellimuse täitmisest, teavitades sellest klienti e-posti teel koos loobumise põhjusega. Juhul, kui müüja loobub tellimuse täitmisest, tagastatakse tellimuse maksumus vastavalt punktile 7.6.

  1. TOOTE HIND JA MAKSEVÕIMALUSED

3.1. Toodete hinnad Koorekihi e-poes on toodud eurodes ning sisaldavad käibemaksu.

3.2 Toodetele kehtivad ostu tegemise hetkel Koorekihi e-poes kuvatud hinnad. Juhul kui müügihind on toote kättesaamise ajaks muutunud, jääb jõusse tellimuse vormistamise hetkel kehtinud hind.

3.3. Klient tasub tellimuse eest ettemaksuna täies ulatuses Koorekihi e-poes näidatud viisidel või vahetult peale kauba üleandmist. Tellimuse maksumusele võib lisanduda teenustasu vastavalt kliendi ja panga- või krediitkaardi väljastaja vahel sõlmitud lepingule.

3.5. Juhul, kui klient valib tellimuse müüja poolt kohale toimetamise (s.t ei tule ise tellimusele järele), lisandub müügihinnale teenustasu vastavalt tingimuste punktile 4.

  1. TELLIMUSE KÄTTESAAMINE

4.1. Tellimusi võib kätte saada Koorekihi aadressilt või saadetakse kliendi poolt näidatud aadressile kulleriga.

4.2. Tellimuse saab klient kätte isikut tõendava dokumendi (ID kaart, pass, juhiluba) ja tellimuse numbri esitamisel. Isikut tõendava dokumendi puudumisel võib müüja jätta tellimuse väljastamata.

4.2.1. Müüja ei vastuta kliendile tekkinud kahju eest, kui müüjast mittetulenevatel põhjustel on kolmandad isikud saanud oma valdusse unikaalse tellimuse numbri ja selle alusel on tellimuse kätte saanud.

4.3. Tellimuste kättesaamine kulleriga

4.3.1. Tellimuste kättesaamiseks kulleriga soovitud aadressil, tuleb valida tellimuse vormistamisel kuupäev ja ajavahemik ning määrata aadress. Tellimuste kohaletoimetamine kulleriga toimub kõigil nädalapäevadel (v.a 24. juuni, 25. detsember ja 1. jaanuar) 10.00-22.00.

4.3.2. Kulleriga tellimuste kättesaamisel lisandub arvele teenustasu*** 10.00€ (sisaldab käibemaksu).

*** Sisaldab tellimuse komplekteerimist, pakendeid ja transporti valitud aadressile.

4.3.3. Tellimus toimetatakse määratud aadressile tellimuses määratud ajavahemikul. Tellimuse üleandmise täpsem aeg ajavahemiku sees lepitakse kulleri ja kliendi vahel eelnevalt kokku telefoni teel.

4.3.5. Klient peab tagama tellimuses märgitud ajal ja aadressil tellimuse vastuvõtmise. Juhul, kui klient ei vasta telefonile ja/või ei taga tellimuse vastuvõtmist kulleri esmakordsel jõudmisel kliendi asukohta või muutub muu kliendi poolse asjaolu tõttu tellimuse kokkulepitud ajal üleandmine võimatuks, loeb müüja, et klient on tellimusest loobunud. Müüja tagastab kliendi poolt tasutud summa vastavalt punktile 7.6.

4.3.6. Juhul, kui tellimus jääb õigeaegselt kätte toimetamata müüjast tulenevatel asjaoludel, teavitatakse klienti sellest tellimuses esitatud kontaktandmetel, leppides samas kokku uue kätte toimetamise aja. Uues ajas kokkuleppe mittesaavutamisel on kliendil õigus tellimusest loobuda ning müüja tagastab kliendile tellimuse maksumuse vastavalt punktile 7.6.

 

4.4. Toodete kontroll ja toodete kahjustumise või kadumise riski üleminek

4.4.1. Tellimuse kättesaamisel on kliendil kohustus kontrollida toodete vastavust arve-saatelehele.

4.4.2. Kui toodete kontrollimisel ilmneb, et toodete hulgas on mitte tellitud, defektseid, katkises pakendis tooteid, tuleb sellest koheselt teavitada müüja klienditeenindust. Tellimuse kättesaamisel kulleriga tuleb vastuvõtmisel avastatud puudustega ja mittetellitud tooted koheselt tagastada kullerile.

4.4.3. Toodete kahjustumise või kadumise risk läheb üle kliendile kättesaamisest.

  1. KLIENDI ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

5.1. Müüja tagab kliendi poolt esitatud isikuandmete kasutamise vaid kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega, eelkõige ulatuses, mis on vajalik tellimuse täitmiseks.

5.2. Müüja töötleb kliendi isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

5.2.1. Koorekihi e-poes esitatud tellimuse täitmine;

5.2.2. Koorekihi e-poes kliendisuhete haldamine ja kliendiga suhtlemine;

5.2.3. kliendi päringutele vastamine;

5.2.4. õigustatud huvi;

5.2.5. tarbijaharjumuste uurimine;

5.2.6. müügistatistika koostamine;

5.2.7 Koorekihi e-poe teenuste haldamine ja arendamine.

5.3. Müüja rakendab kõiki meetmeid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

5.4. Koorekihi e-poes külalisena ostmisel registreeritakse kliendi ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, telefon, arveldusarve number ning postiaadress juhul, kui see on vajalik kauba kliendile kohale toimetamiseks

5.5. Kliendil on igal ajal õigus saada müüjalt enda kohta käivaid isikuandmeid, nõuda kliendi isikuandmete parandamist ja ülekandmist ning isikuandmete töötlemise lõpetamist. Taotlused palume esitada elektrooniliselt Koorekiht OÜ meili aadressile e-posti teel info@koorekiht.ee. Eesmärgiga tagada isikuandmete töötlemise turvalisus, peab kliendi taotlus olema digitaalselt allkirjastatud. Müüjal on õigus jätta kliendi taotlus rahuldamata, kui kliendi isikusamasust ei ole võimalik tuvastada või isikuandmete edastamine ei ole turvaline

5.6. Koorekihi e-poes on isikuandmete vastutavaks töötlejaks Koorekiht OÜ. Koorekihi-il on õigus edastada isikuandmeid Koorekihi koostööpartneritest volitatud töötlejatele eesmärgiga pakkuda klientidele parimat teenust. Volitatud töötlejatel on õigus isikuandmeid töödelda ainult müüjalt saadud juhiste järgi ning volitatud töötlejatega on sõlmitud lepingud isikuandmete konfidentsiaalsena hoidmise kohta.

5.7. Juhul, kui klient leiab, et Koorekihi e-poes teenuse raames rikutakse isikuandmete töötlemisel kliendi õiguseid, on kliendil õigus pöörduda Koorekihi OÜ juhatuse poole e-posti teel info@koorekiht.ee, Andmekaitse Inspektsiooni ja kohtu poole.

  1. KÜPSISTE KASUTAMINE

6.1. Koorekihi e-pood kasutab küpsiseid. Küpsis on pisike tekstifail, mille veebilehitseja salvestab automaatselt kliendi poolt kasutatavasse seadmesse. Küpsiseid kasutatakse teabe kogumiseks selle kohta, kuidas klient e-Selverit kasutab, eesmärgiga pakkuda kliendile paremat kasutajakogemust.

6.2. kolmanda osapoole analüüsiküpsised, mille eesmärk on turundussuhtluse optimeerimine.

6.3. Klient võib oma seadmetesse salvestatud küpsised kustutada ja/või blokeerida, muutes oma veebilehitseja vastavaid seadeid. Küpsiste mittekasutamisel ei pruugi Koorekihi e-pood plaanipäraselt töötada ja/või osad funktsionaalsused ei pruugi olla kliendile kättesaadavad.

  1. LEPINGUST TAGANEMINE, TOODETE TAGASTAMINE JA TAGASIMAKSED

7.1. Kliendil on õigus lepingust taganeda (tellimusest loobuda) 14 kalendripäeva jooksul tellimuse kättesaamisest täites selleks arve-saatelehel toodete tagastamise osa või taganemise avalduse tüüpvormi .

7.2. Taganemise avaldus tuleb saata info@koorekiht.ee. Toodete tagastamisega seonduvad kulud kannab klient.

7.3. Kliendil on õigus lepingust taganeda, kui tooted on kasutamata ja rikkumata, sh originaalpakendis. Soovitame kliendil kõik tooted, mida ta soovib tagastada, toimetada müüjani ühe korraga ja originaal-transpordipakendis.

7.4. Vastavalt võlaõigusseadusele ei kehti taganemisõigus toodetele, mida oma olemuse tõttu ei saa tagastada, sealhulgas:

7.4.1. tooted, mis ei ole kõlblikud tagasisaatmiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel

7.4.2. tooted, mis oma olemuse tõttu segatakse või ühendatakse pärast üleandmist muu asjaga selliselt, et neid ei saa enam teineteisest eraldada;

7.5. Tagasimaksed, mida müüja teostab vastavalt käesolevatele tingimustele, tehakse 7 tööpäeva jooksul alates tellimuses kindlaks määratud üleandmise kuupäevast. Tagasimaksed tehakse kliendi samale arvelduskontole, millelt tellimuse eest tasuti.

  1. PRETENSIOONIDE ESITAMINE JA VASTUTUS

8.1. Juhul, kui müüja oma kohustusi rikub, on kliendil õigus nõuda kohustuse täitmist, keelduda oma võlgnetava kohustuse täitmisest, nõuda kahju hüvitamist, hinna alandamist, rahalise kohustuse täitmisega viivitamisel viivist või taganeda lepingust.

8.2. Mittenõuetekohaste toodete korral saab esitada pretensiooni e-posti teel aadressile info@koorekiht.ee. Pretensioonis tuleb märkida kliendi nimi ja kontaktandmed, pretensiooni esitamise kuupäev, tootel ilmnenud puudus ja esitatava nõude sisu (võib kasutada müüja vormi siit) ning lisada ostu tõendav dokument.

8.3. Müüja ei vastuta tellimuse täitmisel kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tekkiva kahju või mis tahes muude tagajärgede eest, sealhulgas kohale toimetamise viivituse eest, kui see on tingitud asjaoludest, mida müüjal ei olnud võimalik mõjutada.

8.4. Müüja ei vastuta tellitud kauba mittesihipärasest kasutamisest tekkinud kahjude eest.

8.6. Müüja ja kliendi vahel tekkivad vaidlused lahendavad pooled läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on kliendil õigus pöörduda Tarbijakaitseametisse (Pronksi 12, Tallinn 10117, http://www.tarbijakaitseamet.ee) ja tarbijavaidluste komisjoni (Pronksi 12, Tallinn 10117, http://www.komisjon.ee) vaidluse kohtuväliseks lahendamiseks või Harju Maakohtusse. Lisaks on kõikidele klientidele avatud e-kauplejatega tekkinud kaebuste lahendamiseks Euroopa Liidu elektrooniline keskkond ODR-platvorm (Online Dispute Resolution ehk veebipõhine vaidluste lahendamine) aadressil http://ec.europa.eu/odr.

0